Дневники

« Назад

Ježiš má odvahu

Ježiš má odvahu

Píšem schválne "má" lebo On je Boh s nami a je mimo času. Ježiš si na zemi vybral obyčajných ľudí - rybárov, otcov, mladíkov, mužov a ženy. Urobil ich neobyčajnými. Dnes to robí tiež tak.

Ježiš sa nebál, vybrať si rybára Petra, z ktorého sa stal rybár ľudí. Ježiš oslovil Šavla, ktorý musel najskôr "spadnúť" z koňa, aby bol vo svojej horlivosti a v boji za právo na chvíľu zastavený a aby prišiel k poznaniu PRAVDY. títo dvaja sa stali piliermi Cirkvi! Oni hlásali Boha ľuďom a išli za nimi zástupy, ako kedysi za Ježišom. Oni ukázali iným, ako treba svedčiť o Bohu, ako bojovať vo svete plnom nepravdy a žiaľu. Oni položili svoje životy Bohu pre pravdu a pre svedectvo Bohu i ľuďom, ukázali na sebe, že to s volaním a nasledovaním Krista myslia vážne.

Ježiš tak robí aj dnes. Vybral a stále vyberá mnohých ľudí, z tých "obyčajných", ako sme ty a ja. Je ich veľa. Poznáme ich po mene. Nie sú ANONYMNÍ! Mnohé mená... mnohí, nie zo Slovenska...,ale aj zo Slovenska,  mnohí sú kresťania... mnohí sú katolíci. Ale už sa objavujú noví... Každý deň. Sú mladí, väčšinou sú to pastori, ktorí konajú v sile Ducha svätého a majú odvahu, neboja sa iných ľudí a je ich vidno! Sú to mnohí konvertiti, ktorí už STRATILI VŠETKO!!! Stratili kedysi seba v najrôznejších spôsoboch (drogy, násilie, kriminalita každého druhu) a Boh im dal NOVÝ ŽIVOT a oni teraz svedčia o tomto Bohu po celom svete. Isto takých aj vy poznáte. To je Božia elita, Ježišova VIP - ka :o) Nikto z nás sa nemá pripodobňovať inému, lebo Boh tvorí iba ORIGINÁL! Boh má konkrétnu úlohu pre každého z nás tak, ako sme - slobodní, v rodine, v povolaní rehoľného alebo kňazského stavu, doma, vonku, kdekoľvek sme a kdekoľvek žijeme.

Žiť svedectvo viery

mnohí kňazi, ktorí bez strachu hlásajú pravdu a neboja sa žiadneho spoločenského systému, mnohí z nich stratili pre to svoj fyzický život, lebo sa politická a štátna "moc" bála ich moci, ktorá bola mocou z Boha a viedla k skutočnej slobode, ktorú mali z Pravdy a zo Slova Božieho. Sú otcovia rodín, ktorí pre svoje svedectvo dali vyrásť deťom, a mladým ľuďom, a ich svedectvo ich urobilo mocnými vo viere... sú to aj mnohí rehoľníci, ako tí z Alžíru, ktorí ukázali svetu, že nie je problém, žiť v kraji Moslimov, ukázali svetu, že je možné žiť spoločenstvo Boha s týmito bratmi a sestrami. Mohla by som ešte dlho pokračovať, ak to bude treba, urobím to.

 

Teraz sme tu MY, obyčajní (zatiaľ)  ľudia z DAVU... Na začiatku cesty nie je ešte vidieť mnoho, je to ako u apoštolov... Peter, Pavol, Matúš a mnohí mnohí za nimi nasledovali Ježiša a postupne sa menili na hrdinov viery a stali sa svedectvom Boha. Jedni životom, mnohí smrťou, mnohí až dávno po smrti, lebo dovtedy ich nikto nepoznal. Sú ich zástupy nepredstaviteľnej veľkosti.  Od nás nečaká Boh nič, On má všetko a my sme jeho.o) My Bohu dávame radi a s láskou...

 

Ľudia okolo nás potrebujú naše svedectvá

Potrebujú vedieť, kto je Boh, čo je pravda, spravodlivosť, čo je skutočná láska... potrebujú spoznať Boha cez iných ľudí. Potrebujú svedectvo, aby spoznali, ako volá Boh človeka, ako môže človek milovať, radovať sa, ako môže naplno žiť život v zdraví, v ochorení, v mladosti, v zrelosti fyzického veku a aj v starobe, aby sa nedal nikto niesť prúdom doby a neveril hlúpostiam, ktorých je na svete ako zrniek maku v sýpke u pekára.

My potrebujeme svedectvo iných, aby sme mali aj my odvahu stať sa svedkami Boha.

 

Budúcnosť ukáže, kto sme my. Sme mocní a odvážni v Bohu a bude na nás vidno, akou konkrétnou úlohou poveril Boh nás AK ...nezostaneme dakde v kúte všednosti a nevykukneme von, pre istotu, aby sme nič netratili... AK... nezostaneme ako ten sluha s jedným talentom. Pekne si ho zakopeme lebo sa BOJÍME, VIEME, že Boh je ... nuž zvyšok slov poznáme.

Verím, viem, že patríme k tým, ktorí idú s Ježišom a neboja sa nič stratiť, lebo vieme, že v Ňom a s Ním máme VŠETKO.

Viem, že Boh pozná naše mená, sme zapísaní v knihe života a teraz ideme k úlohe, ktorú má pre nás Boh tu, dnes. Nie sme sami. Boží svedkovia nás sprevádzajú aj dnes, jedni z večnosti, iní tu na zemi. Sú našimi svetlami, aby sme sa nestratili v prílive sveta a jeho lákadiel a aby sme spoľahlivo našli cestu, ktorou je Kristus.

Je Rok viery. Máme ešte pár - dva! - mesiace, ak by sme stihli v tom požehnanom roku. Máme čas, Boh nehľadí na čas ako my. Máme toľko času, koľko každý z nás potrebuje, aby sme sa rozhodli stať sa svedkami viery, aby sme slúžili iným svojimi darmi, aby sme niesli hojné ovocie z darov, ktoré nám dal Boh.

Nech nás žehná Pán a nech nám dá odvahu, aby sme s radosťou konkrétne a viditeľne svedčili pred inými, pred svetom o tom, kto  je náš Boh!

 

+

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.