Дневники

« Назад

Modlitba za nepriateľov?

Modlitba za nepriateľov?

Výzva pápeža Františka na modlitbu a pôst pre Sýriu. Ježiš nás veľakrát nabáda, milovať nepriateľov. Ukázal nám životom, ako to robiť

Nepriateľ je v Sýrii.

Nepriateľ je v politike, na pracovskách, v Cirkvi, v susedstvách, v rodinách, v osobnom živote...

Ako, prečo máme milovať nepriateľa?

Nie citom, to by nás preťažilo, toho nie sme schopní. Milovať rozumom - rozhodnutím - vôľou. Aj to je ťažké, modlitba nás k tomu uschopňuje... Ako? Napĺňa srdce Božím Duchom... nepriateľstvo ustupuje do úzadia a zostáva Boh. Boh prináša do rozbúrenej situácie  pokoj, dáva ovoocie svojho Ducha a človek už nemusí bojovať s hnevom ale je viac a viac uschopnený k duchu modlitby, stretá Boha a od neho dostáva schopnosti... Boh vnáša do srdca pokoj, nenávisť ustupuje, zloba sa vytráca...Človek zrazu môže niesť iným pokoj a lásku, môže ich šíriť tam, kde doteraz panovalo zlo a nenávisť. tak môže meniť svoje prostredie...

V živote prichádza čas, kedy už nie je možné použiť proti nepriateľovi zbrane... Zbrane A B C - atómové, biologické a chemické majú v súčasnosti takú úroveň, že ak sa použijú, zničia všetko... Než sa akékoľvek "organizácie" ešte len dohadujú o nejakých "riešeniach", iné organizácie plné zloby a nenávisti môžu použiť tieto zbrane a potom už niet čo riešiť... Ak sa použije taká zbraň, už nie je možné zastaviť jej ničiaci účinok. Vyvinie vlastnú dynamiku, nepredstaviteľných následkov. Podobne je to aj v politike. Gender teória je ako tá zbraň...ktorá ak niekto "spustí" jej pôsobenie, vyvinie vlastnú dynamiku nepredstaviteľných následkov... A napokon nenávisť a zloba rozbúreného človeka proti Cirkvi - prinesie vzbury a ďalšie zlo... (vzbury osôb a ich hnutí, ktoré sa odlúčili od Cirkvi pre nerešpektovanie pápeža - je ich veľa v rakúsku aj v nemecku, prednedávnom sa dokonca Evanjelická cirkev v Nemecku pripojila k teórii Genderu...a tak bolo znova spôsobené oddelenie Evanjelickej cirkvi od katolíckej a zmarené dlhoročné úsilie pápežov Jána Pavla II. aj Benedikta XVI. o ich zjednotenie...)

Preto je modlitba jediným riešením. Prečo? Lebo prináša do ľudských sŕdc Boha, jeho pokoj a zmierenie... Politici nie sú sami o sebe...sú zakotvení spoločnosti a ona ich nesie. Aká je spoločnosť, takí budú politici, aká je kresťanská spoločnosť, taká bude Cirkev... akí sme my, také bude naše prostredie. Ak máme sami rozbúrené emócie, ovládne nás hnev a zloba voči všetkej tej nespravodlivosti, ktorá nás obklopuje. Nebudeme schopní urobiť iné, ako v hneve konštatovať a búrlivo uvažovať o tom všetkom. Budeme plní vzbury...a prázdni Ducha Božieho...Napokon zostaneme stáť v celom tom dianí zahorknutí a premožení udalosťami.

+

Vezmime vážne výzvu pápeža Františka. Modlitba za Sýriu je modlitbou za pokoj...  v Sýrii.

Môžeme pokračovať v modlitbách za pokoj a zmierenie... politikov, kňazov, biskupov, veriacich kresťanov, pre Cirkev, pre ľudí, pre spoločnosť, pre svet.

Modlime sa v práci, v škole, v rodinách a bez pochybností dosiahneme pokoj, radosť a silu odpúšťať aj v osobnom živote.

 

Spracované podľa  moderácie autorov Peter a Brigitte Egger z Brixen, južné Tirolsko, Rakúsko, zo spoločenstva Domáca cirkev, vysielané dnes, v relácii Credo/Verím v rádiu Horeb

+

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Ak si Rakúšania r.1955 celonárodnou dennou modlitbou sv. ruženca vyprosili odchod sovietskych vojsk z nimi okupovaného územia a mohli bez prelievania krvi vyhlásiť neutralitu, ktorá trvala až do vstupu do EÚ, máme aj my šancu zachrániť túto krajinu a možno celý svet od nenávistného vraždenia v nezmyselnej vojne.
A to môže byť prvým ohnivkom reťaze modlitieb za pokojné riešenie viacerých konfliktov vo svete, ktoré sú obávanými "sudmi traskavín", na ktorých nič netušiac sedíme.
Žiadna modlitba nie je zbytočná. Ani pôst.
Отправлено в 07.09.13 0:47.
Tak je. Modlitba a pôst. Spoločenstvo...spojené v modlitbe a pôste. Mocná viera a nádej, že dosiahneme...
Отправлено в 07.09.13 1:35 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
Modliť sa za nepriateľov - práve sme si nepriateľa spravili z ministra L. - úplne aktuálne... nuž tu je ponuka Boha, modlitba, ktorá mení MOJE SRDCE a za riešenie PROBLÉMu - slepoty srdca toho človeka, nič viac, nič menej a zlo, ktoré skrz tú slepotu či strnulosť ten človek pôsobí... Pane, daj, aby uvidel...! Nikdy nie násilie...! Zdrž naše srdce od nevraživosti, nenávisti a násilia! Nikdy viac vojna!
Отправлено в 07.09.13 22:32.