Дневники

« Назад

Už v roku 2010 Benedikt XVI. verejne vyjadril

Už v roku 2010 Benedikt XVI. verejne vyjadril

nebezpečenstvo "novej ideológie".

 

 

Emeritný pápež Benedikt XVI. reagoval na tému Gender teórie o rovnosti už dávno predtým... V roku 2010 som netušila... Nevedela som, že "taká téma" existuje... A všetko už bolo v behu, Gender už tlačili do legislatívy, dokonca do Cirkvi!  Už vtedy ju zavádzali do svojich "predpisov", dokonca v Anglikánskej Cirkvi vo Veľkej Británii ju prijali... Pre to,  že som ešte nepoznala nič o Gender teórii rodovej rovnosti, mi slová, ktoré vtedy povedal a napísal pápež Benedikt XVI. nič nehovorili... Pápež už včase svojich návštev utrpel urážky a odmietanie, a ja som nevedela...

Prednášky o Gender teórii rodovej rovnosti od gabriele Kuby som sa zúčastnila až teraz... V júni 2013. Chvála Bohu!

Chcem dávať lepší pozor na to, čo sa deje okolo mňa, v médiách, v Cirkvi. A chcem byť účastná, ak je treba, chcem zaujať stanovisko, vyjadriť mienku, informovať iných, modliť sa... Čokoľvek urobiť, kde treba, len nie nič nevidieť a nič nerobiť.

+

 

Dnes zaostrujem moju pozornosť, vidím veci, ktoré som nevidela.

Vidím, že voči Cirkvi si skutočne každý "niktoš" môže otrieť nielen ústa, ale doslova urážať a vysmievať a hrubo urážať dokonca jej najvyššieho predstaviteľa pápeža - zástupcu Krista na zemi! Do neba volajúca nehanebnosť.

Dnes si myslím, že by sme aj pri  jednaní istých skupín ľudí a médií mali primeraným ale dôrazným spôsobom reagovať a nenechať to len tak, ako že nič sa nestalo... Myslím, že práve dnes potrebuje Cirkev, pápež a aj kňazi mocnú oporu z radov laikov... Dnes nesmie chýbať vyjadrenie našej mienky voči takým nehanebnostiam, akých sa mnohokrát dostalo a dostáva Cirkvi a jej predstaviteľom. Nie je to jedno. Dnes som si to uvedomila viac, než kedykoľvek predtým.

V Rakúsku sa konala výstava, na ktorej jej usporiadateľka prezentovala kresťanský kríž a na ňom bol pribitý kohút... Nedám sem ten obrázok, je mi z toho nanič. "Umelkyňa" tak  vyjadrila svoje cítenie proti týraniu zvierat! Nie, nikto neprotestoval... ani len nejakou správou do médií..., že urážajú Cirkev, nás, kňazov dokonca pápeža a robia posmech z nám drahých symbolov a prostriedkov vyznania viery v Boha. U nás v kostole to kňaz Františkán smutne spomenul...že dnes si môžu ľudia všetko dovoliť... Viem, že medzi ľuďmi je viac veriacich kresťanov, než by sa zdalo! Preto som veľmi smutná z toho, že nikto nemal dosť odvahy, požiadať "umelkyňu", aby ten svoj výrobok okamžite odstránila, ba aby aby zaplatila pokutu za urážku Cirkvi a sv. kríža! ktorý je pre kresťanov symbolom spásy a predmetom úcty k Bohu! Načo sa potom chodíme klaňať Bohu pred krížom, na znak úcty, ak ho nedokážeme vo svete obhájiť, keď je zneucťovaný a vysmievaný... Spomínam si, čo za cirkus narobili moslimskí veriaci, "len" pre jeden obrázok!!! Im si už nedovolia... Oni ukázali jasne svoje stanovisko!

 

Teraz viem, čo je v hre. Politicky, spoločensky, v Cirkvi a vo svete.

Viem, že treba konať. Viem, že teraz budem  konať...

+

 

Úryvok z listov Benedikta XVI. z roku 2010, v ktorých jasne naznačil nebezpečenstvo "nových ideológií" a hovoril o rodinách muža a ženy...

+

Nové ideológie, ktoré „znevažujú ľudské telo“ a prekrúcajú účel a zmysel manželstva, vyvíjajú na rodinu neustály nátlak. Vyjadril sa tak pápež Benedikt XVI. v apoštolskej exhortácií Verbum Domini zverejnenej v novembri vo Vatikáne.

 V dokumente pápež napísal: S ohľadom na takmer všade prítomný zmätok … a vzostup zmýšľania, ktoré znevažuje ľudské telo a odlišnosť medzi mužským a ženským pohlavím, Božie slovo opäť potvrdzuje, že človek zostáva vo svojej podstate dobrým stvorením. A Boh stvoril človeka ako muža a ženu a povoláva ich k láske, ktorá je verná, vzájomná a plodná“.

 Tiež sa vyjadril, že manželstvo sa uzatvára medzi mužom a ženou, ako to ustanovil sám Kristus, ktorý povýšil „na sviatosť to, čo bolo od počiatku vpísané v ľudskej prirodzenosti“.

 Pápež tiež povedal, že hlavnou zodpovednosťou rodičov voči svojim deťom „v autentickom rodičovstve“  je odovzdávať a svedčiť o zmysle života.

 „Manželia sú pre svoje deti prvými ohlasovateľmi Božieho slova, a to svojou vernosťou a jednotou v rodinnom živote.“

V dokumente znovu zaznieva to, čo spomínal Benedikt XVI. už počas návštevy Španielska. Že Cirkev „vzdoruje akejkoľvek forme odmietnutia ľudského života a podporuje všetko, čo by presadzovalo prirodzený poriadok v oblasti inštitúcie rodiny“.

Zdroj: http://www.lifenews.sk/content/pápež-rodinu-ohrozujú-nové-ideológie-ktoré-znevažujú-ľudské-telo

 
Uverejnené 11. Nov 2010
 
+
 
ŠPANIELSKO, Barcelona, november 2010 (LifeSiteNews.com) – Počas návštevy Španielska pápež Benedikt XVI. opakovane bránil tradičné hodnoty španielskej rodiny a posvätnosť ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť proti náporu toho, čo on nazval "agresívny sekularizmus."

V súčasnosti Španielsku vládne militantne sekularistická socialistická vláda premiéra José Rodrígueza Zapatera, ktorá tento rok presadila nový zákon o potratoch. Zákon umožňuje ženám zabiť svoje nenarodené dieťa lekárom z akéhokoľvek dôvodu počas prvých 14 týždňov tehotenstva.

"Život sa výrazne zmenil. A s tým súvisí obrovský pokrok, ktorý bol dosiahnutý v technickej, sociálnej a kultúrnej sfére. My sa však nemôžeme jednoducho uspokojiť s jeho výhodami, " uviedol na nedeľnej omši v kostole Sagrada Familia (Svätá rodina) v Barcelone.

Pápež povedal, že je potrebné dosiahnuť „morálny pokrok“, ktorý sprevádza pokrok technologický - „napríklad v starostlivosti, ochrane a pomoci rodinám.“

Benedikt velebil prirodzené manželstvo hovoriac, že „veľkorysá a nerozlučná láska muža a ženy má podstatnú súvislosť so stvorením ľudského života v tehotenstve, pri pôrode, raste a pri prirodzenom konci.“

„Len tam, kde sú prítomné láska a vernosť, môže dôjsť ku zrodu a vytrvaniu skutočnej slobody,“  zdôraznil Benedikt na omši, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 6500 veriacich, vrátane kráľa Juana Carlosa a kráľovnej Sofie.

Vyjadril tiež podporu zo strany Cirkvi v otázke "vhodných ekonomických a sociálnych prostriedkov“ na to, aby si muži a ženy, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do manželstva, mohli založiť rodinu.

„Mali by dostať rozhodnú podporu od štátu, aby životy ich detí mohli byť chránené ako posvätné a nedotknuteľné od okamihu ich počatia. A aby realite narodenia bol poskytnutý náležitý rešpekt ako aj právna, sociálna a legislatívna ochrana.“

+

Napriek veľkým davom, ktoré si prišli vypočuť pápeža, nie všetci súhlasili s jeho posolstvom. Počas príchodu do kostola Svätej rodiny sa Svätý Otec počas jazdy v papamobile stretol s demonštrujúcimi homosexuálmi, ktorí protestovali proti postoju katolíckej Cirkvi k homosexualite verejným bozkávaním a krikom „choď preč“ a „pedofil“.

„Sme tu preto, aby sme demonštrovali proti pápežovej návšteve a volali po zmene v mentalite katolíckej inštitúcie, ktorá stále odmieta naše právo na rôzne spôsoby milovania,“ vyhlásil hovorca tejto homosexuálnej skupiny zvanej Queer Kissing FlashMob.

Neskôr v nedeľu, počas modlitby Anjel Pána, ale pápež opäť zopakoval svoje posolstvo na podporu hodnôt ľudského života a prirodzenej rodiny. „Ježiš nás učil „bez slov", v tichu domova Nazareta, dôstojnosti a prvotnej hodnote manželstva a rodiny, nádeji ľudstva, v ktorých život nájde privítanie od počatia až po prirodzenú smrť.“

+

Zverejnené 8. novembra 2010

Zdroj: http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pež-počas-návšttevy-Španielska-opakovane-bráni-život-rodinu

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.