Jekh drom

Kapela Jekh drom má na tomto portáli vlastný priestor. Informácie o kapele, fotky a ukážky hudby nájdete na tejto stránke.

Jekh drom:  Devla, Devla

Slovo

Môžete si vypočuť SLOVO na povzbudenie vo viere.

Kolomana Boh obdaril mnohými darmi. Okrem krásneho spevu, ktorým oslavuje Boha, Koloman ohlasuje radostné posolstvo o veľkom Božom dare spásy, vedie kapelu Džido pani a spoločenstvo žien.

Džido pani

V Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku sa pripravuje na službu evanjelizácie a doprevádzanie liturgie rómska katolícka kapela

Džido paňi (SK: Živá voda)

Kapelu vedie a zároveň v nej spieva Koloman Hangurbadžo, na klavesoch hrá Janes, na base Dávid, na gitare Janko na bicích hrá Miloš, Kolomanov brat.

Kapela Džido paňi doprevádza liturgiu, vedie chvály na stretkách a pravidelne účinkuje na festivale rómskej gospelovej hudby - na FESTROME.

 

Text vložil kaplán Štefan