LEKTORI

 

 

Od júla 2010 prebieha v našom Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku pravidelná formácia lektorov. Toto spoločenstvo tvorí 14 ľudí. Na pravidelných stretnutiach čítame a vysvetľujeme Sväté Písmo, modlíme sa, rozprávame o aktualitách v Cirkvi  a tiež koordinujeme túto krásnu službu. V súčasnosti (2010 - 2011) túto formáciu vedie katolícky kňaz Štefan Hrbček. 

 

Obsahom stretnutí je aj profesionálny rast v službe lektora. K tomu slúžia publikácie vydané Katolíckym biblickým dielom so sídlom vo Svite, ktoré si postupne čítame a vysvetľujeme.

 

Toto spoločenstvo už v súčasnosti prináša veľmi dobré ovocie a verím že tak bude aj naďalej.

fotky z kurzu lektorov v Spišskej belej, na ktorom sme sa všetci zúčastnili.