Отображение сетевого контента

 

Spoločenstvo mužov

 

Otcovia rodín sa pravidelne stretávajú, aby sa nasýtili Božím Slovom, spoločne sa modlili, bratsky sa povzbudili a slúžili si bratsky na ceste viery. Toto spoločenstvo nerobí žiadne veľké akcie, ale snaží sa ísť na hlbinu v osobnom duchovnom živote. Títo muži sú takou "malou armádou" ktorá sa vie verne modliť a prihovárať pred Bohom za rôzne potreby a nebojí sa ani manuálnej roboty. Muži z tohto spoločenstva postavili v roku 2010 vysoký plot okolo centra a pomáhajú pri evanjelizáciách, festivaloch, kultúrnych alebo spoločenských podujatiach.

 

 

Rómske duchovno-spoločenské stredisko, Krížová Ves 252, 059 01
 
Krížová Ves, 10.5.2012
 
Žiadosť o príspevok pre hudobnú skupinu Oheň
 
Chceme Vás požiadať o podporu pre našu hudobnú skupinu Oheň pôsobiacej pri  spoločenstve mužov pri Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi. Sme katolícke spoločenstvo 18 mužov, ktorí sa pravidelne stretávajú na modlitbách, vyučovaní a zdieľaní Božieho slova v tomto centre v Krížovej Vsi. Naším vedúcim je Milan Hangurbadžo a pravidelne naše stretnutia navštevuje p. kaplán Štefan Hrbček zo Spišskej Belej. V našom  spoločenstve funguje hudobná skupina Oheň, ktorá nás vedie pri modlitbe. Našou túžbou, ktorú vnímame, je odovzdávať Božie slovo aj v iných rómskych osadách. Preto by sme chceli zlepšiť technické vybavenie našej hudobnej skupiny, ktoré by slúžilo na  našich stretnutiach ako aj pri šírení Božieho slova v iných rómskych osadách.
 
Našej hudobnej skupine by veľmi pomohol akýkoľvek Váš príspevok na reproduktory, mix, zosilovač,  mikrofóny a káble a hudobné nástroje (gitara, basgitara, bongo).
 
Prispieť na daný účel môžete na účet: 1109825414/8410 do poznámky uveďte účel: Hudobná skupina Oheň alebo osobne vedúcemu spoločenstva.
 

V prípade Vašich ďalších otázok môžete kontaktovať správcu Rómskeho duchovno-spoločenského strediska Mgr. Róberta Neupauera – tel.: 0917 350 165.

 
Za Vašu podporu vopred ďakujeme a modlíme sa o požehnanie za Vás.
 
Milan Hangurbadžo, Vedúci spoločenstva mužov