Blog

« Назад

Gaboltov 2011

Už je tradíciou, že sa zúčastňujeme púte rómov do Gaboltova. Tento rok  sme sa tejto púte my z Krížovej Vsi zúčatnili v hojnom počte - šli sme na 3 autobusoch. Aj z iných farností prišlo akosi viac pútnikov ako obyčajne. Krásne počasie som vnímal ako blahosklonný Boží úsmev, ktorým obdaroval svoje deti, ktoré ho chvália a vzdávajú mu poklonu.

Z programu ma oslovila krížová cesta mladých z Bardejova. Bola to originalna krížová cesta z pohľadu zainteresovaných osôb, tak, ako to podáva evajelium, samozrejne s divadelnou adáptaciou. Bola to zásluha sestry Anastázie.

Potom nasledovalo pásmo svedectiev, zdieľania a informovania o dianí v Cirkvi a vo svete v súvislosti s pastoráciou rómov.

 Hlavný celebrant liturgie sv. omše bol otec arcibiskup Bernard Bober. Sv. omša sa niesla v príjemnej atmosfére povzbudivých slov, a vzájomného prijatia. Sv. omšu hudobne doprevádzala kapela z Krížovej Vsi - JEKH DROM.

Môžeš si vypočuť dve piesne z tejto svätej omše.

Pieseň "Das tut Devla" má trochu zmenené slová, lebo v predchadzajúcom prevedení, ako sme ju doteraz spievali, nemali niektoré pasáže zmysel. Pod fotkami uvádzam upravený text tefto piesne.

V závere tejto slávnosti sa nám prihovoril aj pán Miroslav Pollák, splnomocnenec pre Rómske komunity na Slovensku.

 

 

 

Das Tut Devla kaja chvala

Das Tut Devla kaja chvala, bararas Tut, Tu sal miro Del.
Sar me ginav o Sväté písmo, tut sprindžarav savo lačho sal.

R: Les man Devla sa, likeres amen pro vast.
Spasiteľis le manušengro avav ke Tute, Tu sal miro Del.

Комментарии