Blog

« Назад

Vzácny hosť Tom Edwords v našom stredisku

Tom Edvords a dva manželské páry z jeho evanjelizačného tímu prišli slúžiť k nám do Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.

11. október 2011

 

Začali sme svätou omšou. V homílií sa nám prihovoril kňaz Ján Záhradník z Lomničky. Venoval sa téme ľudskej slobody. (Túto slobodu nám vydobil Ježiš Kristus)

 

Po sv. omši sme piesňami oslavovali Boha. Potom Tom Edwords pozval dva manželské páry, aby nám odovzdali svoje svedectvá ako oni spoznali živého Boha a ako ON premieňal ich zmýšľanie a životy, keď sa mu odovzdali (Merlin nedokázala vidieť svoj hriech - a ona prosila Boha, aby jej dal spoznať svoj hriech). Potom vo vyučovaní Božieho slova Tom Edwords nám predstavil Proroka Izaiáša - ako mal mystickú skúsenosť. Som muž s nečistými perami.. (Iz 6,5) Izaiáš mal intenzívnu skúsenosť s Bohom, potom sa pozrel do seba a spoznal svoju biedu, bol pokorný, Boh ho očistil a až tak bol k dispozícií aby ohlasoval Boží zámer a jeho svätú vôľu. Tu som Pane, mňa pošli.

 

Pieseň  Hosanna a Nádherný Boh môžu aj vám pomôcť aj aj keď len sprostredkovane vstúpiť do modlitby a pripojiť hlas svohho vnútra ku všetkým ctiteľom živého Boha a k chórom anjelov v nebi.

 

         

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Bol to naozaj požehnaný čas pre nás. Bola som prekvapená, koľko ľudí prišlo aj z okolitých farností. Škoda, že si tu nemôžem vypočuť celé vyučovanie a svedectvá.. možno by si to aj viacerí radi vypočuli. :-)
Отправлено в 14.10.11 16:12.
Vypočula som si piesne piesne z tychto chval.. a chválila som Boha spolu s vami. Inac, musim povedat, ze na hosannu si "trufnu" len take lepsie kapely. Je dost tazke dobre ju zahrat - a vam sa to tak fajne podarilo.
Отправлено в 20.10.11 16:30.