Blog

« Назад

Ježiš prítomný na chválach

Keď som rozmýšľal, ako nazvať tento príspevok, napadlo mi, že ho nazvem "Chvály s hosťom Jude Antoinom". Ale v zápätí som tento nápad zavrhol. Pripadalo mi to také obmedzené vyzdvihovať prítomnosť nejakého človeka, hoci prišiel z niekoľko tisíc kilometrovej diaľky. Chcem, aby aj názov vyjadroval to podstatné. Na chválach v Krížovej Vsi bol, je a verím že aj vždy bude na prvom mieste TEN, ktorý je dôvodom a cieľom nielen chvál, ale aj nášho života.

 

Ježiš obracia srdcia ľudí, ON je zdrojom nádeje. To, že prichádzajú do centra vzácni hostia, ktorí ohlasujú radostné posolstvo alebo vysvetľujú Božie slovo a povzbudzujú nás svedectvom vlastného života, čo Boh urobil v ich životoch si veľmi vážime a ďakujeme Bohu za tieto príležitosti.

 

Ďakujeme Judovi Antoinemu že prišiel slúžiť medzi rómov. A ďakujeme aj spoločenstvu pri Katolíckej univerzite, že nám umožnili, aby Jude Antoine prišiel do nášho duchovno-spoločenského strediska.Vyprosujeme Vám hojné Božie požehnanie.

 

Môžeš si vypočuť vyučovanie pre vedúcich    (trvanie: 52:04)

a pozrieť fotky

 

 

 

Kaplán Štefan

Комментарии