Sidónia Pálenkášová

"Veď ja poznám zámer, ktorý mám s Vami: Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám Vám budúcnosť a nádej" (Jer 29,11)
Záľuby:
šport, tanec, sladkosti, zábava, knihy, adrenalín :)