« Назад

Spomienka na všetkých svätých

Spomienka na všetkých svätých

pamiatka zosnulých

 Dnes zapaľujeme sviečky za našich zosnulých a všetkých svätých, v neochvejnej viere, že ich duše sa ukázali pred Kristovou tvárou, aby dozrievali v láske a dosiahli splnenie najhlbšej túžby, plnosť šťastia, ktoré trvá naveky. Viacerí sme v citovom pohnutí pri spomienke na tých, ktorí nás predišli, ale nech nás hreje skutočnosť, že Pán ich zahalí svojim svetlom, svojim dobrým svetlom,  aby dosiahli odpustenie vín a milosť večnej spásy!

ĎAKUJEME, ŽE STE BOLI!

 

P.s.:  Pridávam - prezentáciu, spracovanú podľa básne   Milana Rúfusa: "Modlitba za starkú", zo Zbierky: "Modlitbičky". 

obr.: google

 

/documents/2298897/3820230/ModlitbazaStarku.ppsx/83683e91-740a-4b22-b0db-dc7de9c4e144

 

Комментарии