Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Kreatívni bojovníci

Kreatívni bojovníci

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Lk 5,18-20)

Ak by sme hovorili o vzorných bojovníkoch (hebr. gibbor) v Novom zákone, určite by sme nemali vynechať mužov zo stati dnešného liturgického čítania. O tom, že máme byť Božími bojovníkmi, sme už počuli a čítali mnohokrát, no niekedy mám pocit, že sa stiera rozdiel medzi svetským bojovníkom a tým Božím.

Podstatou pojmu gibbor je sila, nadradenosť alebo moc s dôrazom na vyniknutie. Označenie „gibbor“  v sebe nesie významy ako napr. „mať prevahu“, „byť silnejší“, „byť popredný, dôležitý, vynikajúci“. Tento pojem sa používa pre označenie víťazov bitiek, hrdinov, alebo tých, „ktorí preukázali veľkú statočnosť“.

Bojovník, podľa dnešného obrazu sveta, je ten, ktorý úzkoprso bojuje za svoje ciele, bojuje iba pre seba idúc dopredu a pri dosahovaní svojích cieľov širokými lakťami zráža slabších, pričom si vyberá cestu menšieho odporu. Jeho motiváciou je sebectvo. Ide mu hlavne o vlastný zisk alebo ego.

Biblický gibbor sa nerozumel v negatívnom zmysle, pretože gibbor neoznačovalo muža, ktorý by bojoval pre vlastné dobro. Nebol to muž, ktorý drancoval, zabíjal a vraždil, ale znamenalo to, že muž bojoval pre dobro spoločnosti, bol to muž, ktorý vkladal svoju silu a odvahu do služby Bohu a spoločenstvu. Cítil sa povolaný chrániť rodinu a svoj národ pred nepriateľskými votrelcami. Neutekal pred prekážkami, ani sa nevzdával, keď mal čeliť neúspechu. Gibbor mal pri svojom konaní cieľ, víziu, ktorá ho motivovala podstúpiť veľkú námahu a bolesť. Jeho primárnou silou mu nebola jeho vlastná šikovnosť a skúsenosti z bojov, ale Božia pomoc. (porov. PABLE, M.,W.: Duša muža. 2002)

Stále ma fascinuje príbeh o mužoch z dnešného evanjelia. Mohli by sme ich označiť za bojovníkov - gibborov. Dokázali “bojovať” v prospech slabšieho, nevzdávali sa hneď pri prvej prekážke, ale boli kreatívni pri hľadaní nových, nekonvenčných riešeniach. Ich motiváciou bola láska a viera v Krista.

Úloha na dnes:
Poprosme nebeského Otca, aby nám ukázal výzvu, kde si budeme musieť "vyhrnúť rukávy" a pomôcť blížnemu. Ak nás niečo štve, nefňukajme pri pive, ale skúsme podniknúť niečo konkrétne. Ak je našou motiváciou láska, budeme určite kreatívni.