Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Jazyk a sľuby muža

Jazyk a sľuby muža

V ten deň sa už nebudeš hanbiť za svoje mnohé výčiny, ktorými si sa prehrešilo proti mne, lebo vtedy z teba odstránim nadutých chvastúňov, a už sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu. Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný.‘ Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno; už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož, v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať.“ (Sof 3, 11-13)

O používaní jazyka sa mnoho píše v Božom Slove. Čítame o ňom aj v dnešnej liturgii. Prostredníctvom proroka Sofoniáša Boh varuje pred chvastavým jazykom, vyhraňuje lož a klamstvo. Dnes čítame taktiež ako Ježiš smeruje podobenstvo veľkňazom a predstaveným o dvoch bratoch, kde druhý sľubuje pomoc otcovi, ale zostáva iba pri rečiach.

Keď sa pochválime, alebo kritizujeme iných, cítime sa lepší, hodnejší. Chceme si získať obdiv a rešpekt a postupne budujeme svoje ego ako “babylonskú vežu”. Toto nie je cesta kresťanského muža a myslím, že chválenkárov majú všetci plné zuby.

Druhou stránkou je plytvanie našimim slovami a sľubmi. Ako muži, musíme sa trénovať v striedmosti používania jazyka. Radi dávame dobre znejúce sľuby, hovoríme o veciach, ktoré sa dobre počúvajú a zrazu keď príde na lámanie chleba zisťujeme, že sme prepískli svoje možnosti. To je ten lepší prípad. Horší je ten, ak by sme zámerne klamali.

Ak dávame svoje slovo, o ktorom jasne vieme, že ho nemôžeme splniť, je na mieste pýtať sa seba saných, prečo tak konáme. Je to kvôli strachu, imidžu alebo sme dotlačení? Pravda oslobodzuje. Buďme k sebe úprimní a sľubujme iba toľko, čo zvládneme a budeme mať ešte popri tom trochu rezervy, z ktorých môžeme vytiahnúť pri neočakávaných komplikáciách.

Na pracovnom stretnutí v KE ma oslovila veta muža, ktorý si získal svojou životnou cestou môj rešpekt: Niektorí hovoria všetko čo vedia a iní vedia o čom hovoria. Nemusíme hovoriť všetko a okamžite, dajme čas tichu a premýšľaniu. Naše slová budú naberať potom váhu a ostatní sa budú môcť na nás spoľahnúť.

Úloha na dnes
Ak budeš musieť dnes niečo slúbiť, premysli si, či to budeš môcť zvládnuť.
Popros nebeského Otca o múdrosť v používaní svojho jazyka.

Ak ťa toto zamyslenie oslovilo, daj ho prezdieľať, možno to niekomu pomôže. Zároveň, ak by si sa chcel s niečím podeliť, využi možnosť komentárov.