Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužove starosti a vďačnosť

Mužove starosti a vďačnosť

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 4-7)

Pavlové slová sú pre nás aktuálne takmer aj po 2000 rokoch. Dnes, kedy nás reklamy každého druhu kŕmia žiadostivosťou po rôznych veciach, je možno ešte náročnejšie žiť striedmý život. Po zízaní na reklamy chceme krajšie, imidžovejšie bývanie, auto, oblečenie, možno štýlovejší smartfón a zrazu to, čo máme a kedysi bolo atraktívnym, sa stáva len čímsi šedým, priemerným. Ako správni muži, chceme naše rodiny čo najlepšie zabezpečiť a tak sa zháňame po materiálnych veciach. A ak už niečo dosiahneme, chceme viac. S tým prichádzajú následné starosti, myseľ je zaplnená kadečím a naša radosť sa vytráca.

Apoštol Pavol nám prikazuje, aby sme sa radovali. Vravíme si, “Tebe sa ľahko hovorí Pavol, keby si tak žil v dnešnej dobe...”. Chcel by som pripomenúť, že tieto riadky písal Pavol vo väzení v okovách, kde sedel kvôli ohlasovaniu Krista.

Ako si teda uchovať radosť a pokoj? Kľúčom je VĎAČNOSŤ.
Ak budeme ďakovať Otcovi za to, čo máme, nielenže si budeme pripomínať, čo sme z jeho dobroty dostali, ale začneme si uvedomovať hodnotu toho, čo všetko už máme. Následne aj prídeme na to, že všetky tie  materiálne túžby, ktoré sme si nazhŕňali do našich sŕdc sú zväčša zbytočnosťou. Pavol nás povzbudzuje, aby sme všetky žiadosti prednášali Bohu. Verím, že Boh odpovedá a keď nám odpovie, že to a to dostaneš alebo to a to nepotrebuješ, v našich mysliach sa usadí pokoj a nebude viac rozrušovaná bezodnou žiadostivosťou, ktorá pochádza od zlého.

Úloha na dnes
Skús Bohu dnes ďakovať za všetko čo máš, za každú osobu a vec v tvojom živote. Potom porozmýšľaj na tým, čo by si chcel a pýtaj sa Otca, čo je jeho vôľa. Následne mu odovzdaj tie skutočné potreby.