Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

2.adventná nedeľa Krása povolania

2.adventná nedeľa Krása povolania
Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.List Filipanom   −   Flp 1, 4-6. 8-11
 
Neexistuje žena bez povolania. Máme krásne povolanie lásky, ktoré má ale mnoho spôsobov. K čomu Boh povolal špeciálne Teba ? Ako máš Ty dávať lásku a poznanie Boha ďalej ? Ak to nevieš, pýtaj sa na to Boha a reaguj na toto povolanie. Je totiž jedinečné a vykonávané Tebou má svoje špeciálne miesto, čas a spôsob. Nikto Ťa v tom nemôže nahradiť, pretože pre svet si nesmierne dôležitá a jedinečná.
 
Krása v praxi: Hľadaj a začni vykonávať svoje povolanie v Bohu.