Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent streda: Krása nájdenia

Ženský advent streda: Krása nájdenia
Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Lk 7, 19-23
 
 
Našli sme Ho...možno sme s Ním už vyrastali. Ježiša Nazaretského - toho, ktorý je pravý Boh a pravý človek, toho, ktorý bol, je a bude ten istý. Je to dôležitý objav ? Je to nájdenie a spoznanie, ktoré má na nás vplyv? Je to Niekto, kto by nám HNEĎ! chýbal, keby sa z nášho života stratil? Môcť poznať a nájsť Ježiša, mať milosť uveriť v Neho a Jemu, nie je niečo bežné, čo takmer nemá význam. Pre nás je to otázka života a smrti - a toho, aký a čím ten život a smrť je a má byť. Je krásne nájsť a nachádzať Ježiša -  Spasiteľa a Záchrancu, Ježiša - nášho Boha vo svojich dňoch, vo svojich vzťahoch, vo všetkých situáciách. Ani v jednej nechýba, lebo je stále s nami, stále pripravený a ochotný zastať sa nás a ostať, kým Mu dovolíme.
 
Krása v praxi: Skúsme dnes nachádzať Ježiša v našom dni. Ak je v našom okolí niekto, kto potrebuje Ježiša nájsť alebo nájsť Ho nanovo, možno je práve nes čas mu v tom pomôcť.
 
 
Obrázok: http://www.jdubuzz.com/files/2015/06/the-pearl-wallpaper-5321f4725b3c3.jpg