« Späť

Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. R.
(Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6)

Keď sa žalmista v dnešnom lit. žalme pýta, kto môže vystúpiť na vrch Pánov, hneď nás môže napádať paralela vrchu s pocitom Božej blízkosti.

Na zemi neexistuje krajší pocit, ako prežívanie Božej prítomnosti. Tí, ktorí to okúsili, menia svoje životy z dňa na deň. Aj Tvrdí chlapi sa pri Božom dotyku rozplačú ako malé deti, lebo je to neunositeľný pocit šťastia a radosti, ktorému sa máločo v živote dokáže priblížiť. 

Žalmista odpovedá, že ten môže vystúpiť k Bohu, kto koná bezúhonne, ktorého skutky, pohnútky a úmysly sú úprimne mienené dobre, bez známky skazenosti. A taktiež si môžeme všimnúť dodatok, "čo nedvíha svoju dušu k márnosti".
Je čas pred Vianocami, kedy nás kamenné a elektronické obchody aj so zeleným mužíčkom s motorovou pílkou v ruke bombardujú akčnými ponukami a my sa ženieme lesmi referencii a  porovnávačmi cien za vytúženými produktmi. Naše srdcia za zaplavujú žiadostivosťou po zbytočnostiach a to pravé nám uniká pomedzi prsty.
Po pár dňoch nákupný ošiaľ prestane a potom banujeme, na čo všetko sme vyhodili tvrdo zarobené peniažky. Túžime kúpiť pocit šťastia (ukrytý v darčekoch) pre seba alebo pre iných a pritom stačí oveľa menej: Priblížiť sa k Pánovi a zažiť Jeho prítomnosť v tichu.

Skúsme tieto prípravy na Vianoce prežiť viac duchovne. Ako sa to bude dať? Začnime tým, že sa prestaneme sýtiť reklamou (vypnite telku, PC, smartfón) a prosme Ducha Svätého, aby nás naplnil.  Potom sa to začne diať; Jeho slovo nám začne ožívať a budeme počuť Jeho hlas.

P.S.: Ďakujme Bohu za svojich blížnych a k darčekom skúsme napísať list danej osobe s význaním, prečo ju mám rád a čo pre mňa znamená.
 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Naozaj to platí: "láskavé slovo je najvzácnejší dar"!
Odoslané 20.12.2016 11:59.
Odoslané 21.12.2016 8:51 ako reakcia na Anna Vaclavova.

Najnovšie zamyslenia pre mužov

Oblečme sa do výzbroje svetla - Mužský advent 1

Oblečme sa do výzbroje svetla - Mužský advent 1

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista. (Rim 13, 11-1)
Pokor sa pred Bohom a budeš odmenený - mužský advent 2

Pokor sa pred Bohom a budeš odmenený - mužský advent 2

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.
Túžme po kráľovskom poznaní - mužský advent 3

Túžme po kráľovskom poznaní - mužský advent 3

Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy.
Si povolaný ohlasovať - mužský advent 4

Si povolaný ohlasovať - mužský advent 4

Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?
Postav život na skale poslušnosti - mužský advent 5

Postav život na skale poslušnosti - mužský advent 5

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva...
Prebývaj v Božej prítomnosti a bojuj - mužský advent 6

Prebývaj v Božej prítomnosti a bojuj - mužský advent 6

Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Aj ty môžeš byť pastierom

Aj ty môžeš byť pastierom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju...
Nenechajme sa znechutiť pochybovačmi

Nenechajme sa znechutiť pochybovačmi

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na...
Dostaneš novú silu a krídla ako orol

Dostaneš novú silu a krídla ako orol

Tí, čo dúfajú v Pána, načerpajú novú silu, dostanú krídla ako orly.
Si syn Kráľa a dedič - mužský advent

Si syn Kráľa a dedič - mužský advent

On predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi
Tvoj pokoj bude ako rieka

Tvoj pokoj bude ako rieka

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako...
Nenechaj sa zastrašiť

Nenechaj sa zastrašiť

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak...
Ochotný pomôcť a zachrániť ...aj manželstvo

Ochotný pomôcť a zachrániť ...aj manželstvo

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa...
Neodkladajme ohlasovanie na neskôr

Neodkladajme ohlasovanie na neskôr

Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a...
Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na...
Nová šanca pre Teba

Nová šanca pre Teba

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa...
Pokora: perla mužskej identity

Pokora: perla mužskej identity

Dvíha z prachu bedára ...Usádza ho medzi kniežatá.
Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján...