« Späť

1.adventná nedeľa - zamyslenie pre rodiny Boh, ktorý chráni

1.adventná nedeľa - zamyslenie pre rodiny Boh, ktorý chráni

V zamysleniach pre rodiny sa snažíme každý deň uviesť jednu vlastnosť Boha a uvažovať o nej, aby sme Boha viac spoznali a priblížili sa mu každým dňom viac.

1. Čítanie zo Svätého písma

Zaradoval som sa, keď mi povedali: *
„Pôjdeme do domu Pánovho.“
Naše nohy už stoja *
v tvojich bránach, Jeruzalem. R.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, *
aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice, *
stolice domu Dávidovho. R.
Pre Jeruzalem proste o pokoj: *
„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb *
a istota v tvojich palácoch.“ R.
Kvôli svojim bratom a priateľom *
budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
Kvôli domu Pána, nášho Boha, *
budem prosiť o šťastie pre teba. R.

2. Zamyslenie : Božia ochrana

Skúsme sa teraz objať. Každý člen rodiny objíme každého. Objatie je
niečo veľmi pekné a silné. Je to gesto, keď cítime bezpečie, pokoj a
lásku toho, kto nás objíma. Boh nás drží pevne vo svojich rukách a
chce, aby sme cítili, že nás chráni a stále je nám blízko.

3. Modlitba
Pomodlime sa aj my teraz za našich blízkych a priateľov, aby prežívali
Božiu ochranu, pokoj a radosť.

/ Rodina sa môže pomodliť vlastnými slovami alebo modlitbou Otče náš,
Zdravas...)

Predchádzajúci