« Späť

11.Adventné zamyslenie pre rodiny DIRIGENT

11.Adventné zamyslenie pre rodiny DIRIGENT

Čítanie zo Svätého Písma

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘

Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.

Zamyslenie

(Malým deťom vysvetlíme, kto je dirigent, akú úlohu má. Porozprávame sa, ako by to dopadlo, keby každý hudobník v orchestri hovoril dirigentovi, čo má robiť.)

Tento text môže znieť veľmi čudne a negatívne, ale Pán Ježiš nás tu chce upozorniť na jednu dôležitú NEBEZPEČNÚ VEC. Ľudia v Ježišových časoch mali možnosť stretnúť sa s Ježišom osobne. Videli množstvo zázrakov, počuli, ako múdro vyučuje, ale napriek tomu namiesto toho, aby sa ho opýtali, čo majú robiť alebo zmeniť, chceli mu rozkazovať, čo má robiť On- Boží Syn! Niekedy to tak môže byť aj u nás v rodine, či našom živote. Radi by sme Bohu „rozkázali“ čo, ako a kedy má urobiť. Keď si však uvedomíme, že Boh to vie lepšie ako my, prídeme k postoju, keď budeme chcieť počúvať jeho rady a vedenie pre nás. Boh je lepší dirigent ako my- on myslí na nás, všetkých okolo nás a všetko okolo nás. Hudobníci v orchestri sú všetci výbornými hudobníkmia profesionálmi, predsa však potrebujú dirigenta, ktorý im naznačí čo, kedy a ako rýchlo alebo hlasno majú hrať. Keď si budeme všímať jeho vedenie, náš život aj rodina budú v tom najlepšom poriadku.

Modlitba

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Tvoje vedenie pre náš život a rodinu je to najlepšie. Prosíme Ťa, pomôž nám počúvať Tvoj hlas, pýtať sa vo svojom srdci, čo je správne a čo by si si Ty prial namiesto toho, aby sme Ti my chceli rozkazovať, čo a ako máš v našich životoch robiť. Amen