« Späť

3.adventná nedeľa: 14. zamyslenie pre rodiny: Lampáš

3.adventná nedeľa: 14. zamyslenie pre rodiny: Lampáš

Čítanie zo Svätého Písma

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“

Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Zamyslenie

(Porozprávame sa s deťmi, prečo používame svietniky alebo lampášiky. Čo je ich veľkou úlohou a na čo slúžia?)

Lampáše a svietniky sú dnes veľmi moderné. Stali sa módnym doplnkom a dekoráciou, ktorá nám skrášľuje domovy. Väčšinou ich máme iba tak, položené na ozdobu, ale lampáš je najkrajší a najužitočnejší vtedy, keď v ňom horí sviečka. Vďaka lampášu môžeme prinášať svetlo do hociktorej izby, bezpečne a pohodlne. Ján Krstiteľ bol Boží muž, ktorý odvážne svedčil o Bohu- bol takým lampášom, ktorý prinášal Boha všade. Nikdy však o sebe netvrdil: Pozrite sa na mňa, aký som dôležitý. V podstate sa stačí pozerať na mňa a budete vedieť, čo a ako najlepšie robiť. Nie, Ján Krstiteľ vždy hovoril: „Nepozerajte sa na mňa, ja som len lampáš. Hľadajte a počúvajte Ježiša.“ On je ten dôležitý.“ Keď nás obdivujú alebo my obdivujeme niekoho, nezabúdajme, že tento dobrý úspech alebo dobrá vlastnosť pochádza od Boha a nebojme sa mu verejne za to poďakovať.

Modlitba

Drahý Ježišu, ďakujeme za to, že všetko dobré máme od Teba. Nech nikdy nezabudneme na túto pravdu a na poďakovanie za to, že v nás chceš prebývať ako svieca v lampáši. Ďakujeme, že si nás chceš používať, aby sme spolu s Tebou prinášali svetlo do tmy.