« Späť

3.zamyslenie pre rodiny (utorok)- Boh pre všetkých

3.zamyslenie pre rodiny (utorok)- Boh pre všetkých

(Pri malých deťoch si ako pomôcku môžeme pripraviť priesvitný pohár naplnený vodou )

1.Čítanie zo Svätého Písma

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

 

2. Zamyslenie: Boh pre všetkých

(Pri malých deťoch – opýtame sa, čo je v pohári a odkiaľ sme to nabrali (vodovod). Potom sa opýtame, či by vodovod dal vodu hocikomu z našej rodiny?  Dôjdeme k záveru, že každý z nás by si mohol nabrať vodu z vodovodu.)

 Pán Boh je veľmi dobrý a chce, aby ho každý mohol poznať. Aby každý mohol k nemu prísť a On ho mohol požehnať a občerstviť. Pán Boh nerobí rozdiely, nerobí protekcie. Je tu pre deti,pre mladých aj starých. Je tu stále- cez deň aj v noci pre každého z nás (môžeme vymenovať členov rodiny) a každému z nás chce dať všetko, čo je pre nás  dobré a čo potrebujeme.

 

3. Modlitba

Poďakujme Pánu Bohu za všetko, čo nám dáva a poprosme aj za našich blízkych a za to, čo potrebujú.

/ Rodina sa môže pomodliť vlastnými slovami alebo modlitbou Otče náš,
Zdravas...)