« Späť

4. zamyslenie pre rodiny: Boh, ktorý nás volá

4. zamyslenie pre rodiny: Boh, ktorý nás volá

(Pri malých deťoch si ako pomôcku pripravíme mobil)

1.Čítanie zo Svätého Písma

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

 

2. Zamyslenie: Boh, ktorý nás volá

(Spýtame sa malých detí, čo je mobil a na čo ho používame. )Každý deň používame mobil. Používame ho na to, aby sme my zavolali niekomu alebo niekto mohol zavolať nám. Niekedy sa chceme len opýtať, ako sa naši blízki majú, niekedy telefonujeme, lebo potrebujeme pomoc. Aj Boh nám volá  :)  Nepotrebuje mobil, lebo dokáže hovoriť priamo do nášho srdca a my ho tiež dokážeme cítiť a rozumieť mu v našom srdci. Niekedy nás ale špeciálne volá, aby sme aj my hovorili o ňom- o Bohu iným a pomohli im spoznať Ho. Je to veľmi krásna úloha. Tak budú môcť aj ostatní vedieť, že sa na Boha môžu vždy so všetkým obrátiť.

3. Modlitba

Poďakujme Pánu Bohu za to, že sa s Ním môžeme rozprávať a môžeme rozprávať o ňom aj iným.  Poprosme aj za našich blízkych a za ľudí z nášho okolia, ktorí ešte nepoznajú Boha, aby Ho mohli spoznať.

/ Rodina sa môže pomodliť vlastnými slovami alebo modlitbou Otče náš,
Zdravas...)