« Späť

Mužský advent: 2. adventná nedeľa: Slobodný a šťastný

Mužský advent: 2. adventná nedeľa: Slobodný a šťastný

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.

Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“

Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

 

 

Boh chce, aby sme boli slobodní a šťastní. Netúži nás vidieť trápiť sa alebo sa prizerať ako nás okolnosti utláčajú. Len mať úprimné srdce pred N9m: nevyvyšovať sa a ani neponižovať. Postaviť sa ako Jeho milovaný syn a zakúšať Jeho cestu, vôľu a požehnanie. A tešiť sa z toho čo nám dal, dáva a dá. Môžeme tak urobiť hneď teraz: „Nebeský otec, ako Tvoj milovaný syn, ďakujem za_________________________ . A ďakujem za radosť a slobodu, ktorú mi dávaš. Amen