Advent v rodine: 3.utorok: Kým čakáme

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 3.utorok: Kým čakáme »

Advent v rodine: 3.Pondelok

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 3.Pondelok »

Advent v rodine: 3.NEDEĽA: Božia vôľa pre rodinu

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony,...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 3.NEDEĽA: Božia vôľa pre rodinu »

Advent v rodine: 2.SOBOTA: O čo nás povedia

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá? Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 2.SOBOTA: O čo nás povedia »

Advent v rodine: 2. PIATOK : Priania

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 2. PIATOK : Priania »

Advent v rodine: 2.ŠTVRTOK: Rodinná fotka

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš. Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 2.ŠTVRTOK: Rodinná fotka »

Advent v rodine: 2.Streda: Stíšenie

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“   Oddych je pre rodinu esenciálny. Boh sa nám ho snaží až „nanútiť“ nedeľami...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 2.Streda: Stíšenie »

Advent v rodine : 2.utorok: Boh je s nami

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“ A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete? A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí...
Čítaj ďalej o Advent v rodine : 2.utorok: Boh je s nami »

Advent v rodine: 2. pondelok: Bozk pokoja

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. R. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba. R. Veď Pán dá požehnanie * ...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 2. pondelok: Bozk pokoja »

Advent v rodine: 2.adventná NEDEĽA: Radosť v rodine

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 2.adventná NEDEĽA: Radosť v rodine »

Advent v rodine: SOBOTA: Za hranicami rodiny

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: SOBOTA: Za hranicami rodiny »

Advent v rodine: PIATOK: Keď urobíme chybu

Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“ Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“ ...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: PIATOK: Keď urobíme chybu »

Advent v rodine: Keď je Boh za nás

V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: „Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud, ľud, ktorý zachováva vernosť. Má ducha pevného; zaistíš mu pokoj, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána stále, lebo Pán je skala naveky. Zvrhol tých, čo bývajú na výšinách, ponížil...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: Keď je Boh za nás »

Advent v rodine: STREDA: Boh sa stará a všetko

Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: STREDA: Boh sa stará a všetko »

Advent v rodine: UTOROK: Boží pokoj

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: UTOROK: Boží pokoj »

Advent v rodine: PONDELOK: Boh je nad tým

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem:...
Čítaj ďalej o Advent v rodine: PONDELOK: Boh je nad tým »

Advent v rodine: 1. adventná nedeľa: Bližšie k Bohu

Niekedy je nám ťažšie sa zastaviť a nájsť si čas byť s Tebou.
Čítaj ďalej o Advent v rodine: 1. adventná nedeľa: Bližšie k Bohu »
Ukazujem 17 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1