« Späť

Advent v rodine: 2.Streda: Stíšenie

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 

Oddych je pre rodinu esenciálny. Boh sa nám ho snaží až „nanútiť“ nedeľami a sviatkami a tiež spôsobom ako nás stvoril. Božie slovo hovorí, že nájdeme odpočinok, ak budeme tichí a pokorní ako Ježiš. Hm. Asi to bude fungovať...lebo „humbuk“  v rodine nastáva, keď nie sme ochotní počúvať sa navzájom, popustiť z toho svojho a najmä- keď nie sme ochotní stíšiť sa pred Pánom. Vpúšťať ho do našej rodiny, skladať na neho bremená, ktoré nám nakladá svet. Stíšenie robí rodinu silnou, lebo uprostred nej tak môže prebývať mocný Boh