« Späť

Advent v rodine: 1. adventná nedeľa: Bližšie k Bohu

Advent v rodine: 1. adventná nedeľa: Bližšie k Bohu

Niekedy je nám ťažšie sa zastaviť a nájsť si čas byť s Tebou.

Čítanie zo Svätého Písma:

Ty, Pane, si náš otec, náš vykupiteľ: to je tvoje meno od vekov. Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred tebou? Obráť sa k nám, lebo sme tvoji služobníci a kmene tvojho dedičstva.

Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil! Vrchy by sa rozplynuli pred tebou.

Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou. Od vekov nebolo slýchať, ucho nepočulo, oko nevidelo, aby bol okrem teba iný Boh, ktorý by pomáhal tým, čo v neho dúfajú. Vychádzaš v ústrety tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo si na tvojich cestách spomínajú na teba.

Ty si sa hneval, a my sme hrešili. Dlho sme ti boli neverní, ale budeme spasení. Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý šat je všetka naša spravodivosť. Všetci sme jak zvädnuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor.

Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul, lebo si skryl pred nami svoju tvár, vydal si nás napospas našej neprávosti. A predsa, Pane, ty si náš otec! My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk.   Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7

 

 

Zamyslenie

Drahý Ježiš! Je toho mnoho: mnoho starostí, povinností, udalostí…Niekedy je nám ťažšie sa zastaviť a nájsť si čas byť s Tebou. Odpusť nám, že si často nie na prvom, ale skôr druhom, treťom a niekedy i  poslednom mieste. Veľmi ťa potrebujeme v našej rodine. Buď stále jej Pánom a uč nás ako s Tebou kráčať každý deň. Tento advent chceme zasa začať od znova- a približovať sa dňom za dňom bližšie k Tebe. Dávame Ti celú našu rodinu do tvojich rúk a ďakujeme, že nás budeš viesť bezpečne za Tebou.

 

Predchádzajúci