« Späť

Advent v rodine: SOBOTA: Za hranicami rodiny

Advent v rodine: SOBOTA: Za hranicami rodiny

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

 

Posielaš aj nás. Za naše hranice- za hranice našej rodiny: načiahnuť sa k tým, ktorí sú sami, chorí, ktorí jednoducho potrebujú niekoho pri sebe. Nie je to možno príjemné a možno je to ťažké, ale čakáš to od nás. Veď to Ty si ukrytý v nich a potrebuješ nás. Teraz potrebuješ Ty, aby sme sa priblížili my a poslúžili Ti. Pomôž nám prekonať naše hranice, prekročiť svoj bezpečný múr a priblížiť sa k tým, ktorí to potrebujú. A tak sa stať bližšími Tebe.