« Späť

Advent v rodine: UTOROK: Boží pokoj

Advent v rodine: UTOROK: Boží pokoj

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom.

Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka.

Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka. Teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďatá budú vedno odpočívať. Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou, dojča sa bude hrať nad dierou hada, do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svätom vrchu; lebo poznaním Pána bude naplnená zem, ako vody napĺňajú moria.

V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom; pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.

 

Tvoj pokoj je iný ako naša predstava pokoja. Tvoj pokoj je prítomný aj vo chvíľach neistoty, choroby, problému. Možno sa trápime, či dokážeme prekonať rozdiely, ktoré sú medzi nami, či sa niekedy dostaneme do rodinného pohodového rozpočtu, či dokážeme dobre vychovať deti, zlepšiť vzťahy... Keď sa strachujeme- znamená to, že sme stratili kontakt s Tebou a zabudli, že Ty dokážeš omnoho viac ako si my vieme predstaviť. Prosíme ťa, daj nám svoj pokoj, ktorý je v Tvojom náručí. A drž nás bližšie k sebe.