« Späť

Advent v rodine: 2. PIATOK : Priania

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘

Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

 

Je to prirodzené: prajeme si od Boha. Raz ma zastavila jedna veta zo známej piesne: „Máš, čo chceš, ale nemáš to, čo potrebuješ.“ Niekedy si prajeme toľko VECÍ, toľko UDALOSTÍ a pravdou je, že potrebujeme niečo iné- čo si v skutočnosti neprajeme. Možno je to spánok, možno je to viac trpezlivosti, viac vďačnosti, menej panovačnosti, viac duchovného a menej materiálneho... Nech naše priania sú také, ktoré nám prinesú požehnanie a Bohu radosť. Amen