« Späť

Advent v rodine: STREDA: Boh sa stará a všetko

Advent v rodine: STREDA: Boh sa stará a všetko

Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy.

Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril.

V ten deň povedia: „Hľa, náš Boh, v neho sme dúfali a on nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.”

 

Je také úžasné pochopiť, že sa o všetko nemusíme starať sami. Stále nám pripomínaš, že sa chceš starať o nás a to po každej stránke. Len prijať pozvánku do Tvojej prítomnosti, na Tvoju hostinu a občerstviť sa pri Tebe. Tak dnes prichádzame k Tebe: aby si nás nasýtil, zotrel každú slzu a zobral pocit hanby a viny. Ďakujeme Ti, že To pre nás robíš a staráš sa o všetko.