« Späť

Advent v rodine: 3.utorok: Kým čakáme

Advent v rodine: 3.utorok: Kým čakáme

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch.

 

Sú veci, ktoré nedokážeme ľudsky ovplyvniť a túžby, ktoré by sme dokázali ľudskou snahou naplniť. Zdravie, výber životného partnera pre naše deti, dobré vzťahy medzi ostatnými, ktoré sa nás až tak netýkajú , ale predsa dotýkajú až príliš. Boh dokázal neplodným ženám z biblie dať deti. Napriek všetkému- dokázal stvoriť nemožné. Dokáže to aj u nás. Čo pre to urobiť? Dôverovať Mu, skutočne sa na Neho spoliehať  a kým čakáme, očisťovať sa sami od toho, čo by nám všetkým mohlo škodiť.

Ďalej