« Späť

Advent v rodine : 2.utorok: Boh je s nami

Advent v rodine : 2.utorok: Boh je s nami

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“

Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“

A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete?

A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel,“ lebo s nami je Boh.

 

Istota, úľava, nádej: to sú veci, ktoré isto plynú z toho, že „s nami je náš Boh“. Nie všetko je podľa našich predstáv, vyvstávajú aj ťažké chvíle a často sa preverujú aj prisľúbenia, ktoré nám Boh dáva. Ale On je s Nami. A na tom skutočne záleží: lebo mohlo by ísť všetko ako po masle a mohli by sme byť všetci úspešní a zdraví, ale náš život by bol prázdny a bez zmyslu, keby bol bez Boha. Boh je s nami aj pri našich stratách, pri našich radostiach, pri našich otázkach... Boh je s nami aj dnes. Dáme Mu šancu?