« Späť

Advent v rodine: PONDELOK: Boh je nad tým

Advent v rodine: PONDELOK: Boh je nad tým

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

 

Je to také jednoduché- len si uvedomiť, že Ty si nad všetkým. Nič Ti neuniká, na nič nezabúdaš a naozaj Ti na nás záleží. Nechceš nás vytrápiť- TY si DOBRÝ otec. Prosíme Ťa, uzdrav nás zo zranení z našich rodín, keď sme sa cítili sami, opustení a bez pomoci, niekedy nechcení či nemilovaní. Zober našu nevieru voči Tebe a daruj nám dôveru a dar viery, vďaka ktorej Ty sám budeš môcť konať v našej rodine.