« Späť

Advent v rodine: 2.adventná NEDEĽA: Radosť v rodine

Advent v rodine: 2.adventná NEDEĽA: Radosť v rodine

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.

Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“

Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

 

 

Nech nám nechýba Tvoja radosť. Človek ju tratí vtedy, keď prestáva byť vďačný a nevidí ostatné dobrodenia, ktoré nám dávaš. Dnes chceme začať byť vďační a ďakovať Ti za to a za tých, ktorých máme:_____________(poďakujme Bohu za ľudí v našom živote a veci, ktoré nám dáva). Vďaka Ti Bože a vďaka za radosť, ktorú vlievaš vďačnosťou do našej rodiny.