« Späť

Mužský advent: 2.STREDA: O pokore

Mužský advent: 2.STREDA: O pokore

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 

Verím, že o pokore máme veľmi skreslenú predstavu. Možno sa nám pred očami vybaví predstava niekoho zakríknutého a utiahnutého. Ježiš takým určite nebol- bol odvážny, inovátorský, spoločenský, no predsa o sebe hovorí, že je tichý a pokorný. Pokora je totiž život v pravde: vedieť, kto som a neponižovať sa, no anis a nevyvyšovať. Znamená stabilitu a pokoj. A to je často práve to, čo chceme dosiahnuť či už našou prácou alebo iným výkonom- a pritom to máme vpísané priamo v našej DNA: sme Boží synovia, vzácni a milovaní: a na tom sa nič nikdy nezmení.