« Späť

Mužský advent: Názor

Mužský advent: Názor

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch.

 

Čo si o tom myslieť? Niekto za nami príde a začne nám hovoriť pozoruhodné veci, ktoré majú ovplyvniť náš život a ako dôkaz nám dajú…svoje slovo. Tak ako Manueho manželka. Verme, že tam bola určitá dôvera, ale dovolím si tvrdiť, že Manue musel váhať. Páči sa mi ale, čo urobil.Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že neurobil nič. Ale nebolo to tak. Anjel povedal jeho manželke, čo má robiť, aby sa stala Božia vôľa v ich živote. A nikde nevidíme, že by jej v tom Manue bránil. Čakal a preveroval proroctvo, čo je niekedy mnohonásobne ťažšie, ako niečo aktívne urobiť. A najmä- nebol zbrklý, neragoval s nevierou, ale rozvážne čakal a robil tú úlohu, ktorá sa od neho očakávala. Byť oporou a dôverovať najmä Bohu.

Ďalej