« Späť

Mužský advent: pondelok: Krok viery

Mužský advent: pondelok: Krok viery

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

 

Robiť kroky viery nie je nič iné ako kopírovať Tvoje kroky. Tvoje kroky totiž vždy viedli k tým, ktorí to potrebovali. Nevyhýbal si sa "nepopulárnym" a "problémovým" skupinám ani jednotlivcom. A vždy zanechali stopu: v ich živote i v živote ľudí okolo nich. Vždy pozdvihli vieru a ukázali pravú hodnotu, akú má každý človek v Tvojich Božích očiach. Chcem robiť také kroky ako Ty. Prosím ťa, pomôž mi, aby som videl Tvojimi očami a cesta mi bude jasná.