« Späť

Ženský advent : 2. pondelok: Budem počúvať

Ženský advent : 2. pondelok: Budem počúvať

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; *
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, *
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, *
spravodlivosť zhliadne z neba. R.
Veď Pán dá požehnanie *
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť *
a po stopách jeho krokov spása. R.

 

Rozprávanie a myslenie si svojho nám ide väčšinou veľmi dobre. Načúvanie a počúvanie- to je už ale väčšinou u žien oblasťou , ktorá potrebuje rozvoj. Stále sme pripravené vyštartovať, intervenovať a skúšať rôznymi cestami a až keď sa nám nedarí, zvykneme sa „vzdať“ dať šancu Bohu a vypočuť si, či má On k tomu niečo povedať. Ak sme manželky či matky, veľmi sa to nelíši ani vo vzťahu k našim manželom a deťom. Počúvanie Božieho hlasu vždy prináša pokoj a požehnanie- a to sú presne tie veci, ktoré potrebujeme do každého rozhodnutia a situácie.