« Späť

Ženský advent: 2.SOBOTA: Prihovoriť sa

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá?

Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia!

 

Myslím, že ženy majú dar: radi rozprávajú. Tento dar môže byť ale omnoho potrebnejším ako sa nám zdá: často je potrebné práve slovo- prihovoriť sa za niekoho, kto to potrebuje. Aj my sme určené “pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synom”: jednoducho modliť sa za iných a prinášať zmierenie. A v tom napodobňovať našu Matku, ktorá neprestáva prosiť za nás všetkých. A pri tom celom, hoci nebudeme prosiť za seba, budeme Bohu omnoho bližšie.