« Späť

Ženský advent: 2.STREDA: Načerpať

Ženský advent: 2.STREDA: Načerpať

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 

Musíme si to priznať: načerpať chodíme často, ale nie pre seba. Žena má v svojom srdci túžbu pomáhať iným a myslieť na nich. Jej úloha pomocnice ju napĺňa šťastím, ale ak sa ňou nechá ovládnuť, skončí preťažená a vyčerpaná. Ak chceme dávať, musíme niečo mať. A tu si treba dávať pozor na to kde, čo a od koho čerpáme. Potrebujeme živú vodu a nie splašky, ktoré nám často ponúka telka. Ak cheme dávať pokoj, radosť, múdrosť, lásku, toto práve potrebujeme čerpať a to sad á najkvalitnejšie u Boha. Načerpajme teda aj dnes poriadne z Jeho Slova a Chleba života.