« Späť

Ženský advent:3.nedeľa: Držať sa dobra

“ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

 

Držať sa dobra je ťažšie ako držať sa zla. Zlo je totiž lepkavé a akosi samé nás pridŕža až pomaly zotročuje a pri tom všetkom zbavuje slobody a znečisťuje nás. Dobro, to nám stále dáva slodobu rozhodnúť sa, láka nás pravdivo a nezištne, tvorí v nás čistotu srdca i mysle a vyžaruje cez nás. Držať sa dobra je ťažšie, ale keď sa modlíme, tešíme sa a sme vďačné- plní sa Božia vôľa v našich životoch a verný Boh doplní to ostatné.