« Späť

Ženský advent: 3.utorok: Dávať život

Ženský advent: 3.utorok: Dávať život

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch.

 

Dávať život. Nie je to jednoduché. Ten fyzický, ale aj túžiť a prijať svoje poslanie vnášať život zvlášť tam, kde sa nám zdá, že sme „neplodné“. Boh nás stvoril ale na to, aby sme boli plodné a prinášali dobré plody v každej oblasti nášho života- ak sa to teda nedeje, nevzdávajme sa. Urobme všetko, čo odstráni naše prekážky tak Samsonova mama, ktorá sa začala strániť všetkého nečistého a dôverujme Bohu: už je to potom len na ňom, aby naše potomstvo a plody boli posvätené a o to viac požehnané.

Ďalej