« Späť

Ženský advent: NEDEĽA: Pripravím Ti cestu

Ženský advent: NEDEĽA: Pripravím Ti cestu

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.

Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“

Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

 

Čakám Ťa Ježiš. A pripravím Ti cestu. Je nedeľa- ale ja upratujem vo svojom srdci: je ešte zopár hrbolcov na mojom chodníku. Vidím ich? Chcem ich odstrániť? Alebo sa mi  zdá, že takto to stačí? Ježiš, Ty si ten najvzácnejší hosť, najdôležitejšia osoba v mojom živote. Prosím Ťa, pomôž mi nerobiť kompromisy s hriechom. Pomôž mi vydláždiť Ti cestu trpezlivosťou, dobrotivosťou, láskavosťou, bez závisti a vypínania sa. Pomôž mi čakať Ťa s plnou nádejou, pevnou vierou a nekonečnou láskou.