« Späť

Ženský advent: SOBOTA: Za Tebou

Ženský advent: SOBOTA: Za Tebou

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

 

Bude ma to stáť...asi mnoho: čas, pokoriť nechuť, pýchu, sebeckosť a pohodlnosť- ale musím ísť za Tebou. Tak veľa od Teba dostávam, tak veľa od Teba čakám- a teraz je rad na mne. Posielaš ma k strateným a ja ich mám osloviť a pomôcť. Pomôž mi nezakrývať si oči pred nimi. Pomôž mi nehanbiť sa za Teba. Daj mi odvahu hovoriť iným o tom, čo dokážeš a dať im zažiť Tvoju moc. Nauč ma byť Tvojou učeníčkou, ktorej život bude ukazovať jasne na Teba.