O projekte

Advent je možné prežiť mnohými dobrými spôsobmi. Každý z nich chce byť pomôckou k tomu, aby sme sa viac upriamili na Boha a celé Jeho spasiteľské dielo.  Môžeme sa rozhodnúť rásť v čnostiach, cvičiť sa sebazapieraním, snažiť viac poznať Boha z Jeho Slova...

Moja Komunita sa tento rok rozhodla pre zvýraznenie významu dávania sa, pretože aj Boží Syn prišiel ako dar svetu a učí nás dávať sa - dokonca i tým, ktorí o to nestoja. Prijímať Božie dary, prijať seba ako Boží dar a dávať sa iným z veľkej časti znamená pripraviť  do našich sŕdc cestu Ježišovi a aj ho skutočne prijať.

Zamyslenia

24. december – Štedrý deň

24. december – Štedrý deň

  Dnešné čítania: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ž 89; Lk 1,67-79. Neviem, či čitateľa tieto zamyslenia oslovili. Dúfam, že množ­ stvo slov „neprekrylo“ srdce, ktoré som do nich chcel...
Advent manželov- Ste darom

Advent manželov- Ste darom

  4.adventný týždeň Streda Vianoce Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud...
Mužský advent- Si darom

Mužský advent- Si darom

4. adventný týždeň- Streda  Vianoce Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud...
Ženský advent- Si darom!

Ženský advent- Si darom!

4.adventný týždeň Streda-Vianoce Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud...
23.december

23.december

Dnešné čítania: Mal 3,1-4.23-24; Ž 25; Lk 1,57-66. Dnes si vypočujme rozprávku (kedysi som ju videl v animovanom spracovaní a veľmi ma oslovila). Do predvianočného zhonu sa...
Advent manželov - Poslušnosť

Advent manželov - Poslušnosť

4. adventný týždeň Utorok Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. ...
Mužský advent- Nekompromisný

Mužský advent- Nekompromisný

4. adventný týždeň Utorok Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. ...
Ženský advent - Božia

Ženský advent - Božia

4. adventný týždeň Utorok Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. ...
22. december

22. december

  Dnešné čítania: 1Sam 1,24-28; 2,1.4-8; Lk 1,46-56. Dnešnou témou je Magnifikat – ako spev Máriin a spev Cirkvi. (Nasledujúce myšlienky čiastočne preberám od P. Ranera ...
Mužský advent - Chváliaci

Mužský advent - Chváliaci

4. adventný týždeň Pondelok Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle...
Ženský advent - Magnificat

Ženský advent - Magnificat

4. adventný týždeň Pondelok Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle...
Advent manželov - Chvála

Advent manželov - Chvála

4. adventný týždeň Pondelok Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle...
Advent manželov - Domov

Advent manželov - Domov

Domov 4. adventná nedeľa Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam...
Mužský advent - Staviteľ

Mužský advent - Staviteľ

4. adventná nedeľa Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v dome...
Ženský advent - Vnuknutia

Ženský advent - Vnuknutia

4. adventná nedeľa Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v dome...
Mužský advent- Čistý

Mužský advent- Čistý

3. adventný týždeň Sobota Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. ...
Advent manželov - Obraz

Advent manželov - Obraz

3. adventný týždeň Sobota Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. ...
Ženský advent - Nevinnosť

Ženský advent - Nevinnosť

3. adventný týždeň Sobota Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. ...
Ženský advent - Prinášajúca život

Ženský advent - Prinášajúca život

3. adventný týždeň Piatok Anjel oznamuje Samsonovo narodenie V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej...
Advent manželov - Zázraky

Advent manželov - Zázraky

3. adventný týždeň Piatok Anjel oznamuje Samsonovo narodenie V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej...