Autor

Autorom adventných zamyslení pre každého je pán Doc. Stanislav Košč, PhD.
Publikované boli knižne pod názvom Pripravme cestu - Adventné zamyslenia pre dospelých.

Texty sú publikované na Mojej Komunite s dovolením autora.

Zamyslenia pre každého

« Späť

Sobota prvého týždňa

Sobota prvého týždňa

Sobota prvého týždňa V nedeľu sme spomínali, že základným cieľom adventu je pripraviť sa na smrť.

V jednej piesni sa spievajú tieto slová:
„... žiť ako keby každý deň bol posledný,
potom nech veže padajú,
nás to stretnutie nestraší...“
(porov. Lk 13,4)

Dnes sa skúsme zamyslieť práve nad touto myšlienkou: advent to je radostné očakávanie milujúceho dieťaťa na svojho Otca- Boha, resp. milujúcej nevesty-Cirkvi na svojho Ženícha-Krista.

Nesprávne názory a skreslené vyučovanie náboženstva v minulosti priniesli veľa zla do tejto problematiky. Toho sa zachytila ateistická kultúra, ktorá v duchu materialistického pohľadu na život do nás naočkovala najprv strach pred smrťou, potom túžbu (často i nezriadenú) „užiť“ si čo najviac tento pozemský život, ignorujúc realitu smrti, a nakoniec dokonca akýsi nepísaný všeobecný „zákaz“ myslieť na smrť a hovoriť o nej.

Nesmieme sa tomuto jedu poddať. Viera a láska v nás musia vytvoriť protilátky, ktoré sa prejavia v žitej nádeji, teda v odmietnutí tejto mentality. (Pravdu povediac, v opačnom prípade načo je nám naše náboženstvo?)

Kresťanská viera nám hovorí, že krstom sme boli akoby „zaštepení“ do Krista, čo pre nás znamená uvedenie do večného života. A tento večný život prežívame v prvej fáze tu na zemi, kde máme prejaviť svoju lásku k Bohu a k ľuďom, a tak prispieť k rozšíreniu Božieho kráľovstva na zemi. (Prvoradou úlohou nášho života je teda pomáhať iným k spáse...) A po skončení tejto prvej fázy bude nasledovať druhá, definitívna, ktorá bude vyústením do večnosti toho, čím naša duša žije teraz v tele.

Boh vie, že naša telesná stránka a dedičný hriech sú pre nás zdrojom slabosti a každodenného zápasu medzi dobrom a zlom. Preto nám dáva rôzne „pomôcky“, aby sme v týchto bojoch obstáli a po prípadných pádoch dokázali vstať a ísť ďalej. V tejto perspektíve smrť nemá prečo byť nejakým „strašiakom“. Je to dôležitý medzník, spojený väčšinou s poslednou skúškou bolesti (aj zlato sa čistí ohňom...), ale zároveň a predovšetkým je to brána, za ktorou nás, svoje milované deti, čaká nebeský Otec a za ktorou nás, naše milované nevesty, čaká nebeský Ženích, aby si nás vo večnej Láske (Duchu Svätom) privinuli navždy k sebe!

Ak tam prídeme s láskou v srdci, všetky naše nevernosti, hriechy a zlo budú tou láskou spálené (to je očistec), a naopak, všetko naše dobro vyjde najavo v úžasnom pocite vďaky za lásku. Pripravovať sa na takéto vyvrcholenie života – to je predsa radosť, či nie?

Zavŕšme tento prvý týždeň obnovením sa v radosti. Dajem  práve túto náplň nášmu očakávaniu Pána. (Nik predsa nemá toľko objektívnych dôvodov na radosť ako kresťan!) Potrebujeme ju my sami a i svet ju od nás veľmi potrebuje. Buďme ozajstní kresťania – radujme sa, Pán je blízko.