Autor

Autorom adventných zamyslení pre každého je pán Doc. Stanislav Košč, PhD.
Publikované boli knižne pod názvom Pripravme cestu - Adventné zamyslenia pre dospelých.

Texty sú publikované na Mojej Komunite s dovolením autora.

Zamyslenia pre každého

Položky so značkou 3. týždeň .

3. adventný týždeň - Štvrtok

Aj dnes pokračujme v našich zamysleniach o Pánovom príchode cestou Eucharistie. Eucharistiu definujeme – okrem iného – aj ako posilu. Pred svätým prijímaním sa kňaz potichu modlí, aby mu prijatie tela a krvi Kristovej bolo „posilou pre telo i dušu“. To, samozrejme, platí pre každého prijímajúceho. Eucharistiu teda môžeme vnímať aj ako ten najúčinnejší „multivitamín“ pre našu dušu. ...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Štvrtok »

3. adventný týždeň - Piatok

V piatok už tak akosi tradične uvažujeme o Kristovom krížia v tejto súvislosti o Božej láske, ktorú si symbolicky uctievame v Srdci Ježišovom. Azda to nie je nevhodné, zamerať týmto smerom myšlienky aj dnes, v už takmer vrcholiacom advente. Uvažujeme totiž tento týždeň o Eucharistii, ktorá je predovšetkým prejavom nepredstaviteľnej lásky zo strany Boha k nám ľuďom. „On pre nás ľudí a...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Piatok »

3. adventný týždeň - Streda

Dnešné zamyslenie by sme mohli zamerať na ešte iný obraz, vychádzajúci zo samotnej formy, ktorú Pán Ježiš zvolil, keď ustanovil Eucharistiu: chlieb a víno, ktoré sú nositeľmi jeho Tela a Krvi ako pokrmu a nápoja pre dušu. Keď Pán Ježiš hovoril o eucharistickom chlebe (Jn 6,35-65), píše sa, že „vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (v. 66). Nemožno sa im až tak...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Streda »

3. adventný týždeň - Utorok

Ako prežívať sväté prijímanie, aby bolo „každodenným obnovovaním  sa“ v „prvotnej láske“, a nie všednosťou, rutinou,  statickým a bezduchým opakovaním akéhosi rituálu? Isteže, je ťažko nájsť odpoveď, na ktorú by sa dalo povedať:  „Toto rob a budeš žiť“ (ako hovorieval Ježiš). Predsa však sa zdá,  že nám tu môže dobre poslúžiť jedna paralela, ktorá asi nie...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Utorok »

3. adventný týždeň - Pondelok

Počas Vianoc by sme si chceli obnoviť svoje prvé sväté prijímanie, alebo presnejšie, chceli by sme sa obnoviť v tej prvotnej horlivosti vo vzťahu ku Kristovi v Eucharistii. Celý problém spočíva totiž v tom, že pod vplyvom dedičného hriechu nám, okrem iného, aj taký úžasný zážitok, akým je – vo svojej podstate – sväté prijímanie, môže zovšednieť. Čo s tým? Jediná záchrana je...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Pondelok »
Ukazujem 5 výsledkov.