Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský Advent - Autorita

Mužský Advent - Autorita

Pondelok
Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“
On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“ Mt 8 5, 11

Zamyslenie a modlitba
Byť mužom viery. Evanjelista Matúš vyzdvihuje pokorný a zároveň samozrejmý postoj stotníka, ktorý si je istý, že Ježiš je Pánom situácie. Tak ako uznáva, že je podriadený vyššej autorite, je si vedomý aj svojej autority, ktorá mu bola daná. Boh aj tebe dáva autoritu a chce, aby si ju používal a to hlavne v rodine.
Ježiš, naprav môj pohľad na pojem autority, aby som pochopil, že jej prvoradou úlohou je chrániť a starať sa o iných. Kráľ môj a Boh môj, nauč ma byť bojovníkom s použitím duchovnej autority, ktorú mi dávaš.

Dnešná úloha

Dnes si nájdi čas, aby si sa s vierou modlil (nahlas prihováral) za niektorého za svojich blízkych, na ktorom ti záleží.

Predchádzajúci