Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Čas

Mužský advent- Čas

2. Adventná nedeľa

 

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.

Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“ Iz 40, 1-5

 

Zamyslenie a modlitba

Potešovať- násobiť radosť. Znížiť trápenie, nervozitu, stres a priniesť pokoj, úľavu, radosť. Možno je to dnes prehliadnutie chýb, možno viac všímavosti voči iným- dnes je deň Pána, nech ho teda oslavuje aj naše vnútro. Práca je pre nás mužov taká dôležitá- neoslavujeme ju svojím postojom a životom až príliš ? 

„Pane, dnes Ti chcem pripraviť cestu, ale sám  to nezvládnem- doplň, prosím, to čo chýba a pomôž mi ubrať z toho, čoho je až príliš. Pomôž mi narovnať, čo je krivé a oslavovať Ťa.“

 

Dnešná úloha

Tak často sme unavení, nevrlí a nemáme na svojich blízkych čas- venujte si pekný čas s rodinou či niekým z Vašich blízkych.