Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Charakterný

Mužský advent- Charakterný

2. adventný týždeň Piatok

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť.

Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladené jeho meno spred mojej tváre. Iz 48, 17-19

 

Zamyslenie a modlitba

Mužovi nič neosožia prázdne reči a sľuby, dvojtvárny život a prispôsobivosť podľa výhodnosti situácie. Výsledok je vždy rovnaký- v hĺbke si zo seba sklamaný a zúfalo túžiš po silnom a celistvom charaktere.

Boh nám dáva návod „Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny“. Je čas myslieť to s Bohom skutočne vážne.

„Bože, chcem ťa brať vážne, chcem sa držať Tvojich príkazov a odrážať Tvoj charakter.“

Dnešná úloha

Začnime sľubmi- je taký, ktorý by si dal a stále nesplnil ? Ak je to možné, skús to napraviť.